Produkty a služby

Dodávky

 • Energetický řídící a informační systém AISYS (aplikace dle individuálních potřeb)
 • MaR kotelen, výměníkových stanic, ČOV, tepelných čerpadel
 • Technologické řízení nn
 • Velíny technologických zařízení

Projekty

 • Zařízení a rozvody vn do 35 kV včetně
 • Rozvody vn
 • Elektroinstalace technologických zařízení vč. řízení
 • Přípojky nn
 • Stavební elektroinstalace
 • Fotovoltaické elektrárny
 • Základnové stanice mobilních operátorů

MaR

 • Kotelny
 • Výměníkové stanice
 • Tepelná čerpadla
 • Energetický řídící a informační systém AISYS

Inženýrská činnost

 • Zastupování ve všech činnostech souvisejících s vyřizováním stavebních povolení
 • Autorský dohled při realizaci
 • Řízení staveb

Lektorská činnost

 • Elektrotechnické semináře
 • Školení uživatelů systému AISYS a s ním souvisejících programů
 • Zajištění školen