Projekční kancelář, projekty, inženýrská činnost Teplice, Ústí nad Labem

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Historie a profil firmy

Firma je tvořena jádrem pracovníků, kteří celoživotně pracují v oblastech elektro vn a nn, MaR a programovatelných automatů vč. počítačů. Tito pracovníci začali soukromě podnikat v této oblasti nejprve jako volné sdružení teplických soukromých podnikatelů (Severní Čechy-Teplice – Ústecký kraj) s napojením na pražskou firmu Kahlen - service s.r.o. a protože tato firma v dubnu 1992 přestala podnikat v oboru, založili pracovníci teplické pobočky vlastní organizaci pod názvem T-soft s.r.o. Veškeré neuzavřené zakázky svého dosavadního partnera nově vzniklá firma převzala. V srpnu roku 1993 se naše firma přejmenovala na RELAN s.r.o. z důvodu kolize obchodních jmen T-soft s jinou organizací. V roce 2007 proběhla fúze se společností První mostecká elektrotechnická s.r.o., která zanikla sloučením. V roce 2019 naše společnost rozšířila nabízené služby o služby v PO a BOZP. V organizaci pracuje skupina pracovníků s vysokoškolským vzděláním v oblasti technické kybernetiky, mikroprocesorové techniky, slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky a požární ochrany a prevenci rizik s dlouholetou praxí v oboru. Vedoucí pracovníci jsou držiteli osvědčení o autorizaci, osvědčení ČBÚ a osvědčeními o odborné způsobilosti.

Dodavatelská činnost společnosti je zaměřena na řešení řízení technologických celků. Dodávkami jsou proto zejména oblasti MaR a nn zařízení. Ve spolupráci se sdružením spolupracujících firem dodáváme technologická zařízení i jako celek.

Specialitou v oblasti realizace vyšších dodávek energetického řídícího a informačního systému dlouhodobě úzce spolupracujeme s firmou AISE, s.r.o. Zlín a zajišťujeme nasazování (realizaci) jejich produktu AISYS jako systémový aplikátor.

Samostatná projekční činnost je zaměřena převážně na silnoproudou elektrotechniku. Zpracováváme i projekty slaboproudé a projekty v oblasti měření a regulace i v případě, kdy nejsou součástí našich dodávek zařízení. Projekty stavební a ostatních profesí jsou zajišťovány stálými externími spolupracovníky.

V oblasti požární ochrany a BOZP se specializujeme zejména na zpracování nutné dokumentace, preventivní požární prohlídky a prověrky BOZP a revizní a poradenskou činnost. Dále spolupracujeme se specialisty požární bezpečnosti staveb ve věcech projektů požární bezpečnosti (požárně bezpečnostní řešení, změna užívání).

Do našich aktivit patří také každoroční pořádání semináře Automatizační prostředky a přístroje nn a vn s mottem „Elektrikáři všech zemí spojte se!“. Již přes dvě desítky let se zde schází zástupci předních elektrotechnických společností, aby informovali o svých produktech projektanty a dodavatele oboru elektro. Tento seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Mimo pracovní aktivity se snažíme také plnit přání dětí z Dětského domova na Severní terase v Ústí nad Labem a pomáháme tanečnímu oddělení Základní umělecké školy v Krupce.

Politika

Jsme spolehlivá a zodpovědná společnost s tradicí.

Nabízíme:

  • automatizační a informační systémy
  • energetické řídíci a informační systémy
  • projekce a inženýring v prům. stavitelství
  • služby v požární ochraně a BOZP

S týmem našich dlouholetých externě spolupracujících partnerů jsme schopni zajistit pro své zákazníky činnosti i jiných profesí po celém území České republiky. Naším cílem je dlouhodobě spokojený zákazník, který v plném rozsahu využívá našich produktů i náš servis.

RELAN s.r.o. se v rámci své činnosti chová odpovědně k životnímu prostředí i společnosti, ve které podniká. K dosažení všech těchto cílů společnost pravidelným školením zaměstnanců zvyšuje odborné a kvalifikační předpoklady k výkonu zaměstnání.

Nabízíme

Kontakty

Relan, s.r.o.
U Pivovaru 1090/3
415 01 Teplice

tel.: 417 576 627
mobil: 603 487 996

e-mail: info@relan.cz

IČ: 46710779

Ing. Jiří Vogel
tel.: 603 232 965
e-mail: jiri.vogel@relan.cz

Ivana Heritesová
tel.: 603 487 996
e-mail: hana.heritesova@relan.cz