Reference

Technologická zařízení

Rekonstrukce pneumatické dopravy popílku – Elektrárna Dětmarovice (blok 1 až 4), Elektrárna Počerady (blok 2 až 6), Elektrárna Prunéřov II (blok 1 až 5), Elektrárna Mělník III, Teplárna Otrokovice

Technologie zpracování a ukládání stabilizátu v Elektrárně Počerady

Míchací centrum na zpracování popílku v Elektrárně Mělník III.

Interpharma Praha – strojovna chlazení

Pivovar Strakonice – strojovna chlazení

Zakladač A2RsB 4.400 vč. shazovacího a kabelového vozu pro Kosovo

Zakladač skrývky ZP6600-kompletní elektroinstalace (vn/pohony/řízení/osvětlení)

Seřadiště nakládky maloprodeje závodu PÚUL Doly Bílina

Nová výrobní linka Ořech 2 na PÚUL Doly Bílina

Doly Bílina 3. uhelný odtah – pasová doprava a skládka

Doly Bílina – hlavní čerpací stanice

Přemístění skládky mourů na ÚUL

Splintex –

KU 800/7 – generální oprava

GO rypadla K2000 část vn

GO rypadla K800.12/K54

Kogenerační zdroj Děčín Želenice

Rekonstrukce drtičů DS OH

Rozvody vn

Dobývání štěrkopísku Vodňany Čavyně – Trafostanice 22/0,4 kV vč. přívodu 0,4kV a rozvodů nn pro technologii

Elektrárna Počerady – Rekonstrukce rozvodny vlastní spotřeby blok 5 a 6

Křižovatky Litvínov – přeložky sítí

Spolchemie Ústí nad Labem – rozvodna 38,5 kV, rekonstrukce kobek

Venkovní vedení Oldřichov 22 kV vč. trafostanice

Studie GO rozvodů 110 kV, 35 kV, 6 kV, 0,4 kV v elektrárně Komořany

Generální oprava kobek 35 kV a 6kV v elektrárně Komořany vč. kabelových rozvodů a kabelového kanálu

Náhrada venkovního vedení kabelovým vč. přezbrojení kobek a stavebních úprav v areálu Ervěnice

Rozvody nn

Skladovací hala EURINPRO Modletice

Centralizace velínů – Severočeské doly, a.s. – Doly Bílina

Logistické centrum DC Pardubice – Černá za Bory

Rekonstrukce montážního místa Jana

Rekonstrukce osvětlení v objektech Úpravna uhlí Ledvice

Venkovní osvětlení zámku Šluknov

Golf penzion Darovanský Dvůr

Fotovoltaické elektrárny

FVE Viklice

FVE Borovany

FVELedenice

FVE Doksany

FVE Řehlovice

FVE Bolešiny

FVE Uherský Ostroh

Základnové stanice pro mobilní operátory

Základnové stanice pro Vodafone Czech Republic, a.s.

Energetický řídící a informační systém AISYS

Masarykova univerzita Brno – tropické skleníky

Skleníky Školního statku Mělník

AISYS pro OPAVIA – LU, s.r.o. závod DELI Lovosice, závod Kolonáda Mariánské Lázně

AISYS pro AGC FLAT GLASS CZECH a.s. závod Oloví

Schoeller Litvínov k.s.

Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice

HP Pelzer k.s. Plzeň

Nemocnice s poliklinikou Most

FEROX, a.s. Děčín

Pivovar Velké Popovice

Kovohutě Povrly, a.s.